Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: czwartek, 29 września 2016

 

W związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu    z a p r a s z a    do współpracy specjalistów z zakresu kardiologii, ortopedii, rehabilitacji medycznej, medycyny pracy oraz kosztorysowania robót budowlanych.

Wszystkie osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (16)676-13-51.

 

 

Lista biegłych sądowych jest udostępniana w Punkcie Obsługi  Interesanta - pok. 56 - parter,

tel. 016  676 13 01 do 03, codziennie w godzinach urzędowania sądu. Ponadto jest zamieszczona w załączniku poniżej.

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24. 01. 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi).
 2. Życiorys
 3. Odpis dyplomu.
 4. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji).
 5. Opinia i zgoda zakładu pracy.
 6. Opinia organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego, w przypadku gdy wykonuje on wolny zawód docOświadczenie-biegli-organizacja.doc23 KB
 7. Kwestionariusz osobowy kwestionariusz.pdf 44.50 Kb
 8. Oświadczenie - oswiadczenie-biegli.doc

 

Do wniosku  nalezy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w  kwocie 10 zł. 

Opłatę skarbową  można  uiścić w  kasie  Urzędu Miasta  Przemyśla  lub na rachunek bankowy :  
Urząd Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   

 

Uwaga:  Wszelkie  kserokopie  dokumentów  muszą posiadać potwierdzenie  ich zgodności z  oryginałami, a dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone  na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Ukończyła 25 lat życia.
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.

 

LISTA  BIEGŁYCH  SĄDOWYCH USTANOWIONYCH  PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W PRZEMYŚLU

 

Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 19 luty 2016
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 18131 Autor / Zatwierdzający: Brak danych

Wersje
 • 2015-10-30 08:09:23, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • 2015-10-30 08:08:30, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • 2015-10-15 06:23:06, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2015-10-15 06:14:44, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2014-07-03 13:07:54, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2014-06-02 10:57:33, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • 2014-05-26 12:05:27, Mariusz Hodur [Podgląd]
 • 2014-05-26 10:44:54, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • 2012-11-20 12:58:30, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-11-20 12:58:30, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-11-20 12:54:58, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-11-20 12:51:59, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-09-14 11:32:26, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-09-14 11:32:12, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-06-01 08:18:56, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2012-05-31 12:43:33, Mariusz Hodur [Podgląd]
 • 2012-01-12 13:18:36, Małgorzata Bielańska [Podgląd]
 • 2011-12-27 11:12:33, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • 2011-08-17 11:32:29, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • 2011-08-17 09:23:25, Przemysław Kisała [Podgląd]
 • Sąd Okręgowy w Przemyślu
  powrót na górę strony

  Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

  Czy akceptujesz Politykę Prywatności?