ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA


z poziomu obsługi w Punktcie Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Ankieta składa się z 11 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?
W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Punktu Obsługi Interesantów?
złożenie wniosku
uzyskanie informacji o toku sprawy
otrzymanie wzoru pisma / formularza
inne
Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje? Wybierz jedną z następujących odpowiedzi.
Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?
Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Punktcie Obsługi Interesantów  w następujących obszarach: szybkość i sprawność obsługi
Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Punktcie Obsługi Interesantów  w następujących obszarach: uprzejmość i kultura osobista pracowników
Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Punktcie Obsługi Interesantów  w następujących obszarach: poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Punktcie Obsługi Interesantów  w następujących obszarach: dostępność  formularzy i druków
Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Punktcie Obsługi Interesantów  w następujących obszarach: czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia
Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Punkt Obsługi Interesantów?