Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Pisma kierowane do Sądu Okręgowego w Przemyślu przyjmowane są na Biurze Podawczym. Pracownicy Biura Podawczego przekazują poszczególne pisma do komórek organizacyjnych Sądu, gdzie pisma podlegają rejestracji.

Pozwy i wnioski rejestrowane są w sekretariatach wydziałów Sądu, natomiast skargi i wnioski w trybie kpa składane na piśmie, kierowane są do załatwienia prezesom poszczególnych sądów i rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków ( art. 221 kpa do 259 kpa i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 02.5.46) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.03.5.22).

Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski) do postępowania nieprocesowego załatwiane są w formie orzeczeń sądowych - wyroków i postanowień.

 

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne :

 

 

Zobacz stopkę...

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?