Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 4 lipca 2022

 

W Sądzie Rejonowym w Lubaczowie  funkcjonuje  kasa sądu, w  której isnieje  możliwość  uiszczania  opłat sądowych.

 

Istnieje możliwość uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej w kasie Sądu .

 

 

 

Konta Bankowe

 

Dochody:

Konto to dotyczy:

•       opłat i kosztów sądowych;

•       grzywien.

 

 28101000551153005069000000

 
I Wydział Cywilny

98101000551153005069000001


II Wydział Karny

71101000551153005069000002


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

44101000551153005069000003

 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

17101000551153005069000004


 

Sumy depozytowe:

BGK O/Rzeszów

Rachunek w PLN   75 1130 1017 0021 1000 8390 0004

Rachunek w USD   48 1130 1017 0021 1000 8390 0005

Rachunek w EUR   32 1130 1017 0021 1000 8390 0002

Rachunek w CHF   59 1130 1017 0021 1000 8390 0001

Rachunek w GBP   05 1130 1017 0021 1000 8390 0003

Konto to dotyczy :

•       zabezpieczeń majątkowych;

•       poręczeń majątkowych;

•       rękojmi.

 

Sumy na zlecenie:

NBP O/Rzeszów   80 1010 1528 0021 3413 9800 0000

Konto to dotyczy :

•         zaliczki na koszty kuratora

•         tłumacza

•         biegłego

•         świadka

 

•         rejestr spadkowy

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

BGK O/Rzeszów   19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

 

 

 

- Kody do przelewów zagranicznych:

IBAN             - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP

BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK

 

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego - Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A.,  Poczta Polska S.A. na niżej podane rachunki:

 

 Lp

Treść

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Przemyślu

1

Sumy depozytowe w PLN

83 1240 6957 0111 0000 0000 0794

2

Sumy depozytowe w USD

76 1240 6957 0787 0000 0000 0100

3

Sumy depozytowe w EUR

29 1240 6957 0978 0000 0000 0126

4

Sumy depozytowe w CHL

83 1240 6957 0797 0000 0000 0056

5

Sumy depozytowe w GBP

94 1240 6957 0789 0000 0000 0064

 

Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?