Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: poniedziałek, 21 czerwca 2021

Informujemy, że w  związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1404) od dnia 1 stycznia 2015 r. sądem właściwym do przyjmowania dochodów, sum depozytowych i sum na zlecenie (zaliczek na koszty postępowania sądowego) oraz dokonywania wydatków dotyczących  Sądu Rejonowego w Przeworsku - jest Sąd Okręgowy w Przemyślu.

 W budynku  Sądu Rejonowego w Przeworsku funkcjonuje  kasa Sądu, w której można  uiszczać opłaty sądowe.

 Istnieje również  mozliwość   uiszczania  opłat sądowych w  formie bezgotówkowej w  kasie  Sądu .

 Rachunek dochodów budżetowych

(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)

26101000551153005038000000

 

I Wydział Cywilny

96101000551153005038000001

 

II Wydział Karny

69101000551153005038000002

 

 III Wydział Rodzinny i Nieletnich

42101000551153005038000003

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

15101000551153005038000004

 

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie

85101000551153005038000005

 

Samodzielna Sekcja Administracyjna

68101000551153005038000020

 
 

Rachunek wydatków budżetowych

 

NBP O/O Rzeszów

93 1010 1528 0021 3422 3000 0000

 
Rachunek sum na zlecenie

(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów)

 

NBP O/O/Rzeszów

80 1010 1528 0021 3413 9800 0000

 

Rachunki sum depozytowych:

(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia – otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)

 

- Rachunek sum depozytowych w PLN

BGK O/ Rzeszów

75 1130 1017 0021 1000 8390 0004

 

- Rachunek sum depozytowych w USD

BGK O/ Rzeszów

48 1130 1017 0021 1000 8390 0005

 

- Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK O/ Rzeszów

32 1130 1017 0021 1000 8390 0002

 

- Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK O/ Rzeszów

59 1130 1017 0021 1000 8390 0001

 

 - Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK O/ Rzeszów

05 1130 1017 0021 1000 8390 0003

 - Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(nawiązki i świadczenia pieniężne)                  

BGK O/Rzeszów

19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

 

 

- Kody do przelewów zagranicznych:

IBAN             - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK

 

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

 Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao S.A. na niżej podane rachunki:

 Lp

Treść

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Przemyślu

1

Sumy depozytowe w PLN

83 1240 6957 0111 0000 0000 0794

2

Sumy depozytowe w USD

76 1240 6957 0787 0000 0000 0100

3

Sumy depozytowe w EUR

29 1240 6957 0978 0000 0000 0126

4

Sumy depozytowe w CHL

83 1240 6957 0797 0000 0000 0056

5

Sumy depozytowe w GBP

94 1240 6957 0789 0000 0000 0064

 

Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

Sąd Rejonowy w Przeworsku

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?