Sąd Rejonowy w Przeworsku
Wyszukiwarka terminów rozpraw
Sygnatura sprawy
Nazwisko osoby/firma (strona, świadek, pełnomocnik itp.)
Wydział
Sędzia przewodniczący
Sędzia/Ławnik
Oskarżyciel (sygn. lub siedziba)  jeśli dotyczy
Kawlifikacja prawna\Przedmiot sprawy;