Twoja aktualna pozycja:
Dzisiejsza data: piątek, 23 sierpnia 2019

                                                                                                                      Znak Sprawy: G-27-12/2018 

 

 

SĄD OKRĘGOWY
w Przemyślu
OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANOCZONY NA:


 

„Dostawę, montaż i uruchomienie DEPOZYTOR KLUCZY 2 szt. dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144.000 euro.

 

 

 

Załaczniki:

 

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu5.6 MB

pdf2. SIWZ4.51 MB

pdf3. Opis przedmiotu zamówienia435.17 KB

pdf4. Umowa335.83 KB

pdf5. Zapisy dotyczące RODO359.66 KB

docx6. Załączniki edytowalne40.97 KB

pdf7. Informacja z otwarcia ofert432.38 KB

pdf8. Wykluczenie, odrzucenie ofert oraz unieważnienie postępowania 961.26 KB

 

 

Sąd Okręgowy w Przemyślu

powrót na górę strony

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Prywatności.

Czy akceptujesz Politykę Prywatności?