Aktualności SO Przemyśl

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ (AAC)

Zarządzenie Nr 67/2024

Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia14 marca 2024 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 82/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia
15 października 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej , określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1treść zarządzenia2024-03-18Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (treść zarządzenia)treść zarządzenia

                                                          

ZARZĄDZENIE  Nr 3/2024

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie Zasad Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1treść zarządzenia2024-03-18Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (treść zarządzenia)treść zarządzenia

Zarządzenie nr  147/2023

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Treść ogłoszenia2023-12-12Paweł BlajerDownload this file (Treść ogłoszenia)Treść ogłoszenia

OBOWIĄZEK POSIADANIA PRZEZ DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH ADRESU DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH.