PETYCJE  JEDNOSTKOWE

 

  I.    Petycja dotycząca udostępnienia najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2018 r. oraz treści petycji - sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych.

 

- Petycja wpłynęła w dniu 10 grudnia 2018 r. 

- Wnioskodawca Pan Piotr Zientała wyraził zgodę na publikację jego danych osobowych. 
- Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.
odpowiedź_na_petycję.pdf

treść_petycji.pdf
załącznik_do_petycji_-_postanowienie.pdf

 

  II.    Petycja dotycząca udostępnienia załączonego do  petycji  wykazu przepisów, które należy znowelizować i problemów, które  należy prawnie uregulować w zakresie  reformy wymiaru sprawiedliwosci i innych ważnych kwestii społecznych - sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych.

- Petycja wpłynęła w dniu 22 marca 2019 r. 
- Wnioskodawca Pani Renata Sutor, która wyraziła zgodę na publikację jej danych osobowych. 

 petycja.docx

odpowiedź_na__petycję.pdf

 

 

III.  Petycja dotycząca udostępnienia załączonego do  petycji postanowienia  Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. sygn.akt I CSK 566/19  sędziom Sądu Okręgowego w Przemyslu  I Wydziału Cywilnego - w celu  wypracowania jednolitego stanowiska orzeczniczego w zakresie okoliczności wpływu elementu strefy kontrolowanej sieci przesyłowych na wysokość wynagrodzenia  za ustanowienie służebności przesyłu.

- Petycja wpłynęła w dniu 29 czerwca 2020 r. 
- Wnioskodawca :  Krystyna Szostak, która wyraziła zgodę na publikację jej danych osobowych. 

 pdfTreść petycji.pdf

pdfzalacznik_do_petycji.pdf

pdfodpowiedź_na_petycje.pdf 

 

IV. Petycja dotycząca udostępnienia sędziom sądu okręgowego i podległych sądów rejonowych materiałów informacyjnych na temat  hipotecznych kredytów walutowych.

- Petycja wpłynęła w dniu 28 grudnia 2021 r. 
- Wnioskodawca Pan Robert Gwiazdowski  wyraził zgodę na publikację danych osobowych

petycja_z_27.12.2021r.pdf

Załącznik do petycji.pdf 6.53 MB

odpowiedź_na_petycję.pdf

 

V.Petycja dotycząca udostępnienia sędziom Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydziału Cywilnego  jej treści zawierającej najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

- Petycja wpłynęła w dniu 11 stycznia 2022 r.  i uwzględniona
- Wnioskodawca nie  wyraził zgody na publikację danych osobowych

 pdfpetycja z 10.01.22r.pdf

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETYCJE  WIELOKROTNE

 

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu w Przemyślu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych.

Petycja wpłynęła w dniu 5 października 2018 r. (A-055-3/18)

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

https://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/Petycja.docx

petycja.docx

 ogłoszenie.pdf

Podstawa prawna :  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r., poz. 870) -

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ustawa o petycjach2022-11-17Małgorzata Bielańska-JekabsonDownload this file (ustawa o petycjach)ustawa o petycjach

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 październik 2018 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 14427 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-17 10:21:26 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-17 10:20:15 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-17 10:19:02 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-06 13:35:20 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 13:34:19 Przemysław Kisała Wersja oryginalna