Rada Ławnicza Sądu Okręgowego w Przemyślu 
wybrana na kadencję 2020 – 2023

Przewodniczący

  • Zbigniew Sawecki

Zastępcy

  • Małgorzata Senczyszyn
  • Alicja Pilichowska

Członkowie 

- Elżbieta Dobrowolska  

- Jolanta Fudali

- Wiesława Fuksa

- Anna Krewko

- Andrzej Kukurba

Marek Niklewicz

- Anna Szanter

- Marta Wodzyńska

 

· 

Kontakt  z Radą Ławniczą za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Przemyślu  tel. 016/6761351

Do zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. Nr 23, poz. 174) należy:
1. reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
2. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
3. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
4. podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
5. współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
6. przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
7. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
8. opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
9. przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.


 

 pdfRegulamin_Rady_Ławniczej.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 listopad 2012 Aktualizowany dnia: 06 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 12467 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-06 11:52:37 Przemysław Kisała Wersja oryginalna