Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe.

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie do wglądu akt sądowych lub repertoriów Sądu Okręgowego w Przemyślu należy złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu (według formularza wniosku udostępnionego w linku poniżej), w którym wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych akt oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).

Niezbędne jest także czytelne podpisanie dołączonego do formularza wniosku załącznika nr 1 (zgody na przetwarzanie przez Sąd Okręgowy w Przemyślu danych osobowych wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną) oraz załącznika nr 2 (oświadczenia związanego z przetwarzaniem udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych), zgodnych z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Należy nadto załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo – badawczej.

 

pdfFormularza wniosku z niezbędnymi oświadczeniami217.97 KB

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 październik 2018 Aktualizowany dnia: 22 luty 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 12541 Autor / Zatwierdzający: Brak danych