OPINODAWCZY ZESPÓŁ SĄDOWYCH SPECJALISTÓW

 

 

Kierownik

 

pok. 34,
tel. 16  676 13 06
ozss@przemysl.so.gov.pl

 

1.  Działalność Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów reguluje ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015r.  o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U.2015, poz.1418 ).  Jego  zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

2. Zespół na zlecenie sądu prowadzi także mediacje, przeprowadza wywiady środowiskowe
w sprawach nieletnich oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. 


3.Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego
w Przemyślu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów
i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 10 listopad 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 30338 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-18 16:11:49 Przemysław Kisała Wersja oryginalna