Sąd Okręgowy w Przemyślu został utworzony z dniem 1 maja 2005 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 05.63.557) jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 02.180.1508 z późn. zm.).

Sąd Okręgowy w Przemyślu stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 97.78.483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019. poz. 52 ze zm. w skrócie u.s.p.) i w szczególności : Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  18 czerwca  2019 r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 03.5.22) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów  powszechnych (Dz. U. z 2013r. poz.  69).

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE SĄDÓW

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 24 listopad 2019
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 23495 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-18 16:10:06 Przemysław Kisała Wersja oryginalna