W ramach "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 podajemy poniżej zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

pdf Krajowy_Program_Przeciwdzialania_Przemocy_w_Rodzinie_na_.pdf

 

pdfBaza danych osób nadzorujących lub koordynujących242.54 KB

 

 pdfWykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.668.08 KB

 

pdfWykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. 318.03 KB

 

pdfWykaz ośrodków interwencji kryzysowej. 260.81 KB

 

pdfWykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 200.35 KB

 

pdfWykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.225.19 KB

 

pdfWykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2022 r. 205.11 KB

 

xlsxRejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, w województwie podkarpackim39.53 KB

 

xlsxREJESTR-JEDNOSTEK-SPECJALISTYCZNEGO-PORADNICTWA-2022-1.xlsx27.14 KB

  

Bazy sporządzone przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

docxWzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia49.88 KB

 

pdf Dz. U. poz. 2106 wzór wniosku384.3 KB

 

 
Informacja  w zakresie  udzielania  przez Stowarzyszenie  "Nowa Kultura" w Jarosławiu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym :
 
 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 21 marzec 2017 Aktualizowany dnia: 08 sierpień 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 32769 Autor / Zatwierdzający: Brak danych