OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ (AAC)

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie  ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 289) zmieniającej m. in. Kodeks postępowania karnego poprzez dodanie art. 185e K.p.k. Przepis ten reguluje tzw. „przyjazny tryb przesłuchania” świadka, u którego występują zaburzenia psychiczne, rozwojowe, zakłócenia zdolności postrzegania lub odtwarzania postrzeżeń i zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie go w innych warunkach, niż określone w tym przepisie mogłoby wpłynąć negatywnie na jego stan psychiczny lub byłoby znacznie utrudnione. W razie konieczności w przesłuchaniu tym, będzie uczestniczył biegły posiadający wiedzę z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej (AAC).

W związku z powyższym Sąd Okręgowy w Przemyślu poszukuje kandydatów na biegłych sądowych posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o ustanowienie biegłym sądowym można znaleźć w zakładce: Informacje - Biegli sądowi.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 03 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 07 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Paweł Blajer Aktualizowany przez: Administrator
Licznik odwiedzin: 177 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-07 11:05:15 Administrator Zobacz zmiany
2024-06-03 11:48:33 Paweł Blajer Wersja oryginalna