KOLEGIUM SĄDU 

 

Lucyna Zygmunt - Prezes Sądu  Okręgowego  w Przemyślu

Krzysztof Tryksza - Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu

Jadwiga Gil-Pawłowska - Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Ewa Hełmecka - Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie

Tomasz Półtorak - Prezes Sądu Rejonowego w Przeworsku 

  

 Kolegium Przewodniczy  Prezes Sądu Okręgowego 

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Przemyślu realizuje zadania określone w ustawie  z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów  powszechnych, a w szczególności:

 

1) wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie  okręgowym oraz wyraża  opinię w sprawie  zwolnienia  z pełnienia  tej funkcji albo wykonywania  tych obowiązków,

2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,

3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,

4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych oraz  asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym,

5) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych  naruszających zasady etyki,

6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 08 listopad 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 30561 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-08 07:59:14 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-11-08 07:58:57 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2023-11-06 09:08:06 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-26 18:45:40 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-24 20:58:43 Przemysław Kisała Wersja oryginalna